TalkTools

TALKTOOLS INSTRUCTOR IN NORWAY, LINE AVERS IN MEDIA PLANET

In this article in Norwegian published in Media Planet, Line Avers discusses the need in many cases to look at the child´s foundational skills for feeding and speech.

“In feeding therapy just as in speech therapy, it’s about doing exercises that contribute to strengthen mouth muscles and improve oral motor skills,” says TalkTools® Instructor in Norway, Line Avers.

Det er mange barn som sliter med å spise, og det henger ofte sammen med nedsatt munnmotorikk. Fysioterapi i munnen kan være en løsning.

Det er godt dokumentert at barn med Downs Syndrom og Celebral Parese ofte sliter med å spise. Årsaken er gjerne at musklene er svake, særlig i kjeven, og disse barna tyr ofte til myk mat, unngår brødskorper og bruker ofte lang tid på måltidet. De har ikke gode nok tyggeferdigheter, fenomenet henger gjerne sammen med dårlige språkferdighet og gjelder også barn uten disse diagnosene, ifølge logoped ved Barnas språksenter, Line Avers.

Motoriske øvelser

– Akkurat som ved språkproblemer handler det om å gjøre øvelser som bidrar til en bedre muskulatur og motorikk i munnen. Det kan gjøres både hjemme og i barnehage/skole, og er effektivt i kombinasjon med spesifikk spisetrening. Det er viktig å begynne tidlig, og vi jobber alltid sammen med foreldre og barnehage/skole når vi følger opp, sier Avers.

Sensoriske problemer

En annen årsak er at mange barn også strever med sensorikk, og derfor prøver å unngå mat med klumper. Det er gjerne forbundet med negative opplevelser, og resultatet kan da bli et ensidig kosthold. Både i forhold til det sensoriske og det motoriske er det viktig at treningen foregår 1:1, ifølge Line Avers.

Line Kristiansen Avers, MS, SLP is a Speech-Language Pathologist who has over 12 years of experience specializing in topics within Apraxia, Alternative and Augmentative Communication (AAC), and Oral Placement Therapy. Line teaches classes in Apraxia and AAC at the University of Oslo, lectures at numerous seminars within Norway, and is a member of the TalkTools® speakers bureau. Line heads a private oral-motor, speech and language clinic in Norway, BARNAS språksenter. She has an M.S. from Penn State University and was a Fulbright Scholar.

Hint: if you don’t read Norwegian, click right and select “Translate to English”. 

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like